100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

http://www.naturalife.site/2018/05/2-1.html
Εδώ θα βρείτε τις περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξετάσεις ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ . Διαβάστε μόνο τις πράσινες και το μυστικό της επιτυχίας είναι στο τσεπάκι σας !!! ,
κάντε και μερικές φορές τα τεστ στο Demo: http://ppp-usercert.minagric.gr/ και καλλή επιτυχία !!!


Ερώτηση1
Τα ψεκαστικά μέσα τύπου τουρμπίνας εφαρμόζονται:

 
Όταν το κτήμα είναι μικρό και η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
 
Όταν το κτήμα είναι μεγάλο κα η καλλιέργεια έχει μεγάλο ύψος.
 
Όταν το κτήμα είναι μεγάλο και η καλλιέργεια έχει μικρό ύψος.
 
Όταν το κτήμα είναι μικρό και η καλλιέργεια έχει μικρό ύψος.

 Ερώτηση2
Η καλύτερη εποχή για την εφαρμογή της ηλιαπολύμανσης είναι:

 
Το φθινόπωρο.
 
Η άνοιξη.
 
Το καλοκαίρι.
 
Ο χειμώνας.

Ερώτηση3
Ένα νόμιμο γεωργικό φάρμακο ξεχωρίζει γιατί…

 
Έχει καλύτερη συσκευασία από το μη νόμιμο.
 
Γράφει στην ετικέτα του τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πωλείται από εγκεκριμένα σημεία πώλησης
 
Στην ετικέτα του γράφει τη βιομηχανία που το έφτιαξε.
 
Μπορεί να το γράψει ο πωλητής στο τιμολόγιο.

Ερώτηση4
Ο παραγωγός πρέπει να συμβουλεύεται γεωπόνο για τη φυτοπροστασία της καλλιέργειάς του…

 
Μία φορά το χρόνο.
 
Όταν χρειάζεται τις συμβουλές του.
 
Καθημερινά.
 
Μία φορά το μήνα.

Ερώτηση5
Τα μέσα προστασίας, όπως γάντια και ρούχα (αν δεν είναι μίας χρήσεως) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου πρέπει να πλένονται:

 
Καθημερινά.
 
Ποτέ. Πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά.
 
Αμέσως μετά τον ψεκασμό
 
Μία φορά την εβδομάδα.

Για τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (επινώτιων ψεκαστήρων):

 
Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις
 
Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται με βάση την προσωπική ταχύτητα βηματισμού και το ρυθμό εφαρμογής του χρήστη και πάντοτε μόνο με τη χρήση καθαρού νερού.
 
Πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, όπως ισχύει και για τους νεφελοψεκαστήρες και ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών.
 
Δεν απαιτείται βαθμονόμησή του, λόγω μικρού όγκου ψεκαστικού διαλύματος.

Ερώτηση7
Παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς είναι :

 
Ο δυνατός άνεμος ή η αυξημένη πίεση ψεκασμού.
 
Υψηλή ταχύτητα εργασίας ή η χρήση ακατάλληλου μεγέθους ακροφυσίων.
 
Όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς.
 
Μεγαλύτερη από την συνιστώμενη απόστα- ση των ακροφυσίων από την επιφάνεια στόχο ή λάθος προσανατολισμός αυτών.

Ερώτηση8
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο είναι αυτό που…

 
Μπορεί να καταπολεμήσει εχθρούς και ασθένειες σε όλο το φυτό.
 
Έχει εγκριθεί μέσα από διασυστηματική εξέταση.
 
Πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους αγρότες μιας περιοχής για να δράσει.
 
Μετά την εφαρμογή του καταστρέφει συγκεκριμένα ζιζάνια και όχι την καλλιέργεια που εφαρμόζεται

Ερώτηση9
Για να προστατέψω ένα ωφέλιμο έντομο στο χωράφι μου…

 
Δεν ψεκάζω με υψηλή θερμοκρασία.
 
Δεν ψεκάζω ποτέ με ζιζανιοκτόνα.
 
Εφαρμόζω μέτρα βιολογικού ελέγχου και αν χρειαστεί γεωργικά φάρμακα, που σύμφωνα με τις συμβουλές του γεωπόνου δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή του.
 
Δεν χρησιμοποιώ χημικά λιπάσματα.

Ερώτηση10
Η βαλβίδα ασφαλείας εφόσον υπάρχει :

 
Όταν ενεργοποιηθεί διακόπτει τη λειτουργία του ψεκαστικού μηχανήματος.
 
Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στη δεξαμενή.
 
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνο.
 
Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στο περιβάλλον.

Ερώτηση11
Ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος με ελαφριά άροση γίνεται…

 
Όταν προβλέπεται από την ετικέτα του ζιζανιοκτόνου.
 
Όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του.
 
Σε όλα τα ζιζανιοκτόνα.
 
Όταν το έδαφος είναι ελαφρύ (αμμώδες).

Ερώτηση12
Η τελευταία επέμβαση ενός γεωργικού φαρμάκου πριν τη συγκομιδή είναι 7 ημέρες. Αυτό σημαίνει:

 
Για 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή απαγορεύονται οι ψεκασμοί με όλα τα γεωργικά φάρμακα.
 
Το φάρμακο είναι μέτρια οικολογικό.
 
Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου για να συγκομίσω.
 
Μπορώ να συγκομίσω και νωρίτερα αρκεί να περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τον ψεκασμό του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου μέχρι να καταναλωθεί.

Ερώτηση13
Πότε φοράμε τα μέσα προστασίας;

 
Όταν φυσάει δυνατός άνεμος.
 
Πριν ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα.
 
Αφού ετοιμάσουμε το ψεκαστικό διάλυμα
 
Όταν το τρακτέρ δεν έχει κλειστό κουβούκλιο.

Ερώτηση14
Για να προστατέψω τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου;

 
Χρησιμοποιώ μόνον γεωργικά φάρμακα στερεάς μορφής (σκόνες, κοκκώδη κλπ).
 
Δεν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα με σήμανση τοξικό ή δηλητήριο.
 
Όταν χρησιμοποιώ γεωργικά φάρμακα, τα εφαρμόζω κρατώντας κατάλληλη απόσταση από τους υδάτινους πόρους.
 
Χρησιμοποιώ μόνον νεφελοψεκαστήρες

Ερώτηση15
Εάν η καλλιέργεια που θα ψεκάσουμε γειτνιάζει με άλλη καλλιέργεια που είναι κοντά στο στάδιο της συγκομιδής λαμβάνουμε υπόψη μας τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

 
Να χρησιμοποιήσουμε μικρότερες από τις συνιστώμενες δόσεις
 
Να μην πέσει ψεκαστικό υγρό στη γειτονική καλλιέργεια.
 
Να μην είναι κοντά ο ιδιοκτήτης
 
Να είναι ποτισμένη η γειτονική καλλιέργεια.

Ερώτηση16
 Χρησιμοποιώ μεγαλύτερη δόση από την αναγραφόμενη στην ετικέτα ενός εντομοκτόνου:

 
Όταν θέλω να καταπολεμήσω ταυτόχρονα περισσότερα από δυο είδη εντόμων.
 
Όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα προσβολής από έντομα.
 
Όταν ο ψεκασμός είναι προληπτικός.
 
Ποτέ σε καμία περίπτωση.

Ερώτηση17
Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:

 
Το σύνολο των άλλων απαντήσεων είναι σωστό.
 
Είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί μια στοχοθετημένη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
 
Είναι καθοριστική διαδικασία για να αποφευχθεί η περίσσεια του ψεκαστικού υγρού κατά το τέλος της εργασίας ψεκασμού.
 
Είναι η απαραίτητη προετοιμασία πριν από κάθε εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην καλλιέργεια, στον χρήστη, στο περιβάλλον.

Ερώτηση18
Τι από τα παρακάτω είναι σωστό για τις μέλισσες;

 
Αυξάνουν την παραγωγή οπωροφόρων μέσω της επικονίασης.
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
 
Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 
Μελισσοτοξικά σκευάσματα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κατά την άνθηση των φυτών.

Ερώτηση19
Με τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων επιτυγχάνεται:

 
Διατήρηση του χρώματος της δεξαμενής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 
Η ελάχιστη δυνατή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή.
 
Μεγάλη μείωση του κόστους καταπολέμησης.
 
Μεταφορά των σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ερώτηση20
Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των ακροφυσίων μπορούμε

 
Να μην τα συντηρούμε αν στο ψεκαστικό διάλυμα έχει προηγηθεί καλή ανάδευση.
 
Να τα αποφράζουμε φυσώντας με το στόμα.
 
Να τα αποφράζουμε χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο π.χ. καρφί.
 
Να τα ξεπλένουμε, χρησιμοποιώντας ειδικό βουρτσάκι ή να χρησιμοποιούμε δέσμη πεπιεσμένου αέρα.

Ερώτηση21
Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

 
Η αραιή φύτευση της καλλιέργειας.
 
Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων.
 
Οι επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί κάλυψης με γεωργικά φάρμακα.
 
Η καταπολέμηση εντόμων με παγίδες.

Ερώτηση22
Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

 
Απαιτείται πάντα.
 
Απαιτείται όταν η καλλιέργεια επιδοτείται.
 
Απαιτείται όταν έχει προηγούμενα διαπιστωθεί παράβαση.
 
Απαιτείται όταν τα φυτικά προϊόντα προορίζονται για εξαγωγή.

Ερώτηση23
Αν σε περίπτωση ατυχήματος, χυθεί πάνω στο δέρμα γεωργικό φάρμακο και ιδιαίτερα αν είναι πυκνό, τότε:

 
Πλένουμε καλά το δέρμα και διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για επιπρόσθετες οδηγίες.
 
Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και εφόσον είναι τοξικό σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλένουμε καλά το δέρμα.
 
Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επισκεπτόμαστε γιατρό.
 
Κρατώντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου επικοινωνούμε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Ερώτηση24
Αμειψισπορά είναι…

 
Η εναλλαγή διαφορετικών γεωργικών φαρμάκων στο ίδιο χωράφι
 
Η εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι
 
Η εναλλαγή διαφορετικών ποικιλιών μιας καλλιέργειας στο ίδιο χωράφι.
 
Η εναλλαγή βιολογικής και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στο ίδιο χωράφι.

Ερώτηση25
Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώσει όταν ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος

 
Εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό
 
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από το χρόνο ψεκασμού
 
Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί

Ερώτηση26
Ένα ψεκαστικό μηχάνημα που παρουσιάζει διαρροές:

 
Αποτελεί άμεσο κίνδυνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου επισκευαστεί.
 
Χρησιμοποιείται αν ο χρήστης φοράει αδιάβροχη φόρμα.
 
Πρέπει να γεμίζεται με περισσότερο ψεκαστικό υγρό
 
Δεν αποτελεί κίνδυνο αν η διαρροή είναι μικρή.

Ερώτηση27
Αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ ενός εντομοκτόνου που μπορεί να καταπολεμήσει πολλά έντομα κι ενός ειδικού για το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου, επιλέγω

 
Το εντομοκτόνο που καταπολεμά πολλά έντομα.
 
Και τα δύο, εφαρμόζοντάς τα μία φορά το ένα και μία φορά το άλλο.
 
Το εντομοκτόνο που καταπολεμά μόνο το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου.
 
Κανένα από τα δύο.

Ερώτηση28
Για τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού:

 
Δεν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τον όγκο της.
 
Πρέπει να υπάρχει ευκρινής δείκτης περιεχομένου, ορατός από τη θέση του χειριστή.
 
Το σύστημα ανάδευσης δεν είναι υποχρεωτικό.
 
Μία αυξημένη τραχύτητα στην εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής, βοηθάει στην καλή ανάδευση του περιεχομένου.

Ερώτηση29
Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων αναγράφεται:

 
Στην είσοδο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
 
Στην είσοδο του τοπικού Κέντρου Υγείας ή αγροτικού ιατρού.
 
Σε κάθε τιμολόγιο πώλησης γεωργικού φαρμάκου.
 
Σε κάθε ετικέτα γεωργικού φαρμάκου.

Ερώτηση30
Η καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:

 
Εξυπηρετεί τη δημιουργία μητρώου που τηρείται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού.
 
Είναι υποχρεωτική για την καλύτερη οργάνωση της περιοδικής επιθεώρησης που ακολουθεί.
 
Είναι υποχρεωτική γιατί προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις ισχύουν.

Ερώτηση31
Ένα μυκητοκτόνο προϊόν είναι εγκεκριμένο για χρήση στην Ελλάδα, εάν:

 
Έχει χορηγηθεί -και συνεχίζει να ισχύει- άδεια διάθεσης στην ελληνική αγορά για το εν λόγω σκεύασμα.
 
Τα μέγιστα ανεκτά υπολείμματά του (MRL) είναι ιδιαίτερα υψηλά, πχ. 10 ppm.
 
Έχει εγκριθεί η δραστική του ουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Η υπολειμματική του διάρκεια είναι μικρότερη από 15 ημέρες.

Ερώτηση32
Στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων

 
Διατηρούμε τις κενές συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων για να τις επαναχρησιμοποιήσουμε .
 
Τα στερεά τοποθετούνται πάνω από τα υγρά γεωργικά φάρμακα.
 
Αποθηκεύουμε τρόφιμα και ποτά.
 
Τα υγρά τοποθετούνται πάνω από τα στερεά γεωργικά φάρμακα.

Ερώτηση33
Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:

 
Συνίσταται στον υπολογισμό της ταχύτητας του ελκυστήρα με την οποία πρέπει να γίνει η εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου, γνωρίζοντας την παροχή των ακροφυσίων που έχω επιλέξει και χρησιμοποιώντας την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου όπως συστήνεται στην ετικέτα του.
 
Δεν είναι απαραίτητη να γίνεται σε κάθε ψεκασμό και ιδιαιτέρως εφόσον χρησιμοποιείται ψεκαστικό διάλυμα υψηλής αραίωσης.
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
 
Συνίσταται στον υπολογισμό της παροχής των ακροφυσίων, με βάση την ταχύτητα και τον χρόνο που θέλω να διαθέσω για να ολοκληρώσω τον ψεκασμό καθώς και την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου που συστήνει η ετικέτα του.

Ερώτηση34
Για τον ψεκασμό ζιζανιοκτόνων εδάφους χρησιμοποιούμε μπέκ:

 
Ομοιόμορφης κατανομής.
 
Συγκεντρωτικά.
 
Τύπου κώνου.
 
Τύπου σκούπας.

Ερώτηση35
Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης διερχόμενων ζώων, εφόσον

 
Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα δεν είναι δηλητήρια.
 
Το πλύσιμο του βυτίου γίνεται στο χωράφι.
 
Υπάρχουν διαρροές από το ψεκαστικό μηχάνημα.
 
Μετά τον ψεκασμό σταματάει αμέσως η λειτουργία των μπεκ .

Ερώτηση36
Εφόσον αντιληφθούμε κατάποση γεωργικού φαρμάκου:

 
Χορηγούμε αμέσως εμετικό
 
Επικοινωνούμε με το κατάστημα που προμήθευσε το γεωργικό φάρμακο .
 
Χορηγούμε εμετικό εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του.
 
Ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας και ζητάμε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Ερώτηση37
Χρησιμοποιώντας τις έγχρωμες κολλητικές παγίδες (κίτρινες ή μπλε παγίδες):

 
Ενημερωνόμαστε για την ύπαρξη και τον πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.
 
Ενημερωνόμαστε για τη δυνατότητα συνδυασμού ενός εντομοκτόνου με άλλο.
 
Διαπιστώνουμε αν υπάρχουν ωφέλιμα έντομα στην καλλιέργεια.
 
Απωθούνται τα επιβλαβή έντομα από την καλλιέργεια.

Ερώτηση38
Η αντλία ψεκασμού :

 
Οποιαδήποτε διαρροή παρουσιάσει είναι άνευ σημασίας, αν εξασφαλίζεται σταθερή πίεση.
 
Αν παρουσιάζει δονήσεις σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την ταχύτητα ψεκασμού.
 
Δεν είναι από τα σημαντικά μέρη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.
 
Πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή ψεκαστικού υγρού, να μην παρουσιάζει δονήσεις και διαρροές στην αναρρόφηση ή στην κατάθλιψη.

Ερώτηση39
Με σκοπό να καταπολεμήσω δεδομένο επιβλαβές έντομο μπορώ να χρησιμοποιήσω 3 εντομοκτόνα: Ένα με σήμανση νεκροκεφαλή, ένα με σήμανση χιαστί σταυρό και ένα χωρίς σήμανση. Ποιο και γιατί επιλέγω να χρησιμοποιήσω;

 
Χρησιμοποιώ και τα τρία εντομοκτόνα αρκεί να κάθε φορά να χρησιμοποιώ διαφορετικό.
 
Το εντομοκτόνο με σήμανση νεκροκεφαλή γιατί είναι το πιο δυνατό από τα τρία.
 
Το εντομοκτόνο χωρίς σήμανση γιατί είναι το πιο ασφαλές από τα τρία.
 
Το εντομοκτόνο με σήμανση χιαστί σταυρό γιατί συνδυάζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Ερώτηση40
Η χρήση γεωργικού φαρμάκου από γειτονικές χώρες επιτρέπεται όταν:

 
Παλιά είχε έγκριση στην Ελλάδα.
 
Ποτέ.
 
Γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
 
Δεν μπορούμε να το βρούμε στα καταστήματα της Ελλάδας.

Ερώτηση41
Ανθεκτικότητα εντόμων σε ένα εντομοκτόνο σημαίνει ότι:

 
Τα έντομα παρουσιάζουν καλύτερη ανάπτυξη μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου εντομοκτόνου.
 
Τα έντομα είναι πλέον ανθεκτικά σε όλα τα εντομοκτόνα.
 
Το εντομοκτόνο αυτό δεν είναι πλέον αποτελεσματικό στα συγκεκριμένα έντομα.
 
Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με μειωμένες δόσεις του συγκεκριμένου εντομοκτόνου.

Ερώτηση42
Η προετοιμασία του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για την επόμενη χρήση περιλαμβάνει :

 
Το σύνολο των αναφερομένων στις άλλες απαντήσεις ενεργειών.
 
Πλύση της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού και των λοιπών συστημάτων (αντλία, φίλτρα, σωληνώσεις κ.ο.κ) και ψεκασμός αυτού σε κατάλληλη έκταση μακριά από επιφανειακά νερά.
 
Οπτικός έλεγχος για πιθανά σημεία διαρροών (δεξαμενή, σωληνώσεις, αντλία κλπ), για τυχόν φθορές και για την ύπαρξη προφυλακτήρων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 
Υπολογισμός της ταχύτητας του ελκυστήρα για την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού, σε συνάρτηση με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού και την παροχή των ακροφυσίων (βαθμονόμηση).

Ερώτηση 43
Ποια είναι τα σωστά μέσα προστασίας που πρέπει να φοράμε κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου

 
Αδιάβροχη φόρμα, και μάσκα.
 
Ότι συστήνει το κατάστημα από όπου προμηθευτήκαμε το γεωργικό φάρμακο.
 
Γάντια, και μπότες.
 
Όποια αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.

Ερώτηση 44
Πριν αγοράσω ένα γεωργικό φάρμακο, για να βεβαιωθώ ότι είναι νόμιμο, διαβάζω στην ετικέτα:

 
Την εμπορική ονομασία του ή τη δραστική του ουσία.
 
Τη βιομηχανία που το έφτιαξε.
 
Τον αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Τον αριθμό έγκρισης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερώτηση 45
Τι είναι τα μπεκ μειωμένης διασποράς;

 
Μπεκ που διασπείρονται στο χωράφι σε μειωμένο αριθμό.
 
Μπεκ που χρησιμοποιούνται μόνο σε μεγάλες καλλιέργειες.
 
Μπεκ που χρησιμοποιούνται μόνο σε δενδρώδεις καλλιέργειες.
 
Μπεκ που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Ερώτηση 46
Η μετάδοση επιβλαβών (φυτοπαθογόνων) οργανισμών από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τον εξοπλισμό γίνεται όταν:

 
Δεν καθαρίζονται τακτικά.
 
Δεν ρυθμίζονται σωστά τα μπεκ.
 
Είναι παλαιά.
 
Είναι καινούρια.

Ερώτηση 47
Με τη ρύθμιση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (βαθμονόμηση) επιτυγχάνουμε:

 
Οικονομία στο φάρμακο
 
ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον
 
Αποτελεσματική εφαρμογή,.
 
Οικονομία στο φάρμακο, ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον εαυτό μας και αποτελεσματική εφαρμογή.

Ερώτηση 48
Το μανόμετρο πρέπει :

 
Να έχει ένδειξη (λαμπάκι) που να υποδεικνύει άμεσα τυχόν διαρροή.
 
Να είναι κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού εφαρμογής και να είναι ευανάγνωστο από τη θέση του χειριστή.
 
Δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί όταν γνωρίζουμε την πίεση λειτουργίας της αντλίας.
 
Να έχει εύρος 80 bar όταν προορίζεται για νεφελοψεκαστήρα.

Ερώτηση 49
Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;

 
Επαναλαμβανόμενος ψεκασμός με ζιζανιοκτόνα.
 
Πρώιμη φύτευση πριν φυτρώσουν τα ζιζάνια.
 
Όψιμη φύτευση αφού φυτρώσουν τα ζιζάνια.
 
Αραιή φύτευση σε σημεία που δεν φυτρώνουν ζιζάνια.

Ερώτηση 50
Οι παραγωγοί διατηρούν αρχεία για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων

 
Για τουλάχιστον πέντε έτη.
 
Για τουλάχιστον ένα έτος.
 
Για τουλάχιστον δέκα έτη.
 
Για τουλάχιστον τρία έτη.

Ερώτηση 51
Όταν έχει άνεμο και για να περιορίσω την απομάκρυνση του ψεκαστικού υγρού εκτός στόχου (καλλιέργεια, έδαφος) :

 
Αυξάνω την πίεση ψεκασμού
 
Ψεκάζω κόντρα στον άνεμο.
 
Μειώνω την πίεση ψεκασμού
 
Ψεκάζω σύμφωνα με τη φορά του ανέμου.

Ερώτηση 52
Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιούνται σε συσκευασίες χωρίς ετικέτα και οδηγίες χρήσης:

 
Δεν έχουν πάρει ακόμη έγκριση κυκλοφορίας και διατίθενται δοκιμαστικά για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.
 
Δεν έχουν ελεγχθεί και μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
 
Είναι πιο αποτελεσματικά και πιο φθηνά από τα εγκεκριμένα.
 
Περιέχουν πάντα τοξικές ουσίες.

Ερώτηση 53
Ψεκάζω μόνο όταν ο άνεμος:

 
Δεν είναι κρύος .
 
Πνέει αντίθετα.
 
Έχει άπνοια, αλλιώς απαγορεύεται.
 
Δεν είναι ισχυρός.

Ερώτηση 54
Μία βιολογική μέθοδος καταπολέμησης εφαρμόζεται:

 
Μόνο εφόσον έχουν αποτύχει τα χημικά μέσα.
 
Κατά προτίμηση μετά τα χημικά μέσα
 
Μόνο όταν έχουμε πιστοποιηθεί για βιολογική καλλιέργεια.
 
Κατά προτίμηση σε σχέση με τα χημικά μέσα.

Ερώτηση 55
Το καλό κλάδεμα με την αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων και ο αερισμός του δέντρου που προκύπτει από το κλάδεμα …

 
Αποτελούν μέτρο έκτακτης ανάγκης.
 
Είναι το πρώτο μέτρο μείωσης των προσβολών από εχθρούς (κυρίως κοκκοειδή) και ασθένειες.
 
Πρέπει να γίνεται μετά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων.
 
Δεν επηρεάζουν τις ανάγκες του δένδρου για εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.

Ερώτηση55
Η είσοδος σε θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό πρέπει να γίνεται:

 
Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο και εξαεριστεί ο χώρος εκτός αν κάτι άλλο αναφέρεται στην ετικέτα.
 
Φορώντας τα προστατευτικά μέσα που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου για τουλάχιστον μία ημέρα.
 
Αφού στεγνώσει το γεωργικό φάρμακο
 
Σε 48 ώρες το χειμώνα και σε 6 ώρες το καλοκαίρι, μετά τον ψεκασμό.

Ερώτηση 56
Ποια από τα παρακάτω δεν είναι ασφαλείς εργασιακές πρακτικές;

 
Να αποφράζουμε τα μπεκ (ακροφύσια) φυσώντας με το στόμα.
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις.
 
Να ψεκάζουμε κόντρα στον άνεμο με επινώτιους ψεκαστήρες.
 
Να καπνίζουμε κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Ερώτηση 57
Αν στο αγροτεμάχιο που ψεκάζω υπάρχει γεώτρηση ή πηγάδι τότε:

 
Ψεκάζω γύρω από τη γεώτρηση
 
Ξεπλένω το ψεκαστικό στη γεώτρηση-πηγάδι.
 
Ρίχνω το περισσευούμενο ψεκαστικό υγρό μέσα στη γεώτρηση-πηγάδι για να μην δηλητηριαστούν πουλιά και ζώα.
 
Δεν ψεκάζω κοντά στη γεώτρηση-πηγάδι ούτε ξεπλένω το ψεκαστικό εκεί.

Ερώτηση 58
Ποιος είναι ο πιο συχνός τρόπος εισόδου μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό;

 
Μέσω των φρούτων / λαχανικών που τρώμε.
 
Απορρόφηση από το δέρμα.
 
Με την κατάποση.
 
Με την εισπνοή.

Ερώτηση 59
Για την ασφάλεια του χρήστη :

 
Οι φθορές στα εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης δεν παίζουν ρόλο.
 
Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη προφυλακτήρων του δυναμοδότη.
 
Η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμολήπτη είναι αρκετή.
 
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμοδότη και στον δυναμολήπτη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Ερώτηση 60
Η παρακολούθηση της υγείας των ψεκαστών γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται:

 
Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης.
 
Με τακτικές εξετάσεις αφού ενημερώσουμε τον γιατρό για την ενασχόληση με τα γεωργικά φάρμακα.
 
Μόνο εφόσον εφαρμόζουμε τα γεωργικά φάρμακα χωρίς να φοράμε μπότες και γάντια.
 
Με ετήσιο καρδιογράφημα.

Ερώτηση 61
Ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων προς τα υπόγεια νερά, είναι μεγάλος:

 
Σε εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.
 
Σε κάθε περίπτωση των άλλων απαντήσεων
 
Σε εδάφη με χαλικώδες ή αμμώδες υπέδαφος.
 
Σε εδάφη με ρωγμές.

Ερώτηση 62
Κατά τη χρήση ενός σκευάσματος χωρίς να ληφθούν τα ατομικά μέσα προστασίας, ο παραγωγός αισθάνεται έντονη αναπνευστική δυσφορία.

 
Οφείλει μετά τον ψεκασμό να ενημερώσει τον προμηθευτή του και να ζητήσει συμβουλές.
 
Είναι σύνηθες φαινόμενο και αρκεί να διακόψει για λίγα λεπτά τον ψεκασμό
 
Εφόσον δεν αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
 
Πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική συμβουλή και να επιδείξει την ετικέτα του φαρμάκου.

Ερώτηση 63
Ο χώρος αποθήκευσης των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος γιατί:

 
Έτσι αποφεύγεται η εξασθένισή τους.
 
Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται πέρα από την διάρκεια που γράφει η ετικέτα.
 
Έτσι αποφεύγεται η εισπνοή τους όταν ανοίγει την αποθήκη.
 
Έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία της αποθήκης.

Ερώτηση 64
Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα μπεκ μειωμένης διασποράς;

 
Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται μέσα προσωπικής προστασίας.
 
Επειδή είναι επιδοτούμενα.
 
Επειδή μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού με αποτέλεσμα τη μείωση της επικινδυνότητας του φαρμάκου στο περιβάλλον.
 
Επειδή είναι οικονομικά, αφού απαιτούνται λιγότερα ανά στρέμμα.

Ερώτηση 65
Με το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων

 
Ενημερωνόμαστε για τον καιρό.
 
Ενημερωνόμαστε για τη δυνατότητα εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων πέραν των αναγραφόμενων στην ετικέτα τους.
 
Ενημερωνόμαστε για τις επιδοτήσεις.
 
Ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των εντόμων και ασθενειών στην περιοχή.

Ερώτηση 66
Χαμηλή πίεση ψεκασμού χρησιμοποιείται:

 
Σε όλα τα φάρμακα για οικονομία ψεκαστικού υγρού.
 
Στα ζιζανιοκτόνα.
 
Στα διασυστηματικά μυκητοκτόνα.
 
Σε εντομοκτόνα.

Ερώτηση 67
Πού πλένουμε τα προστατευτικά μέσα (φόρμα, καπέλο, γάντια)

 
Τα ξεπλένουμε ξεχωριστά από άλλα ρούχα και τα στεγνώνουμε στον ήλιο σε καλά αεριζόμενο χώρο
 
Στο χωράφι
 
Στο πλυντήριο μαζί με όλα τα ρούχα της οικογένειας
 
Δεν τα πλένουμε ποτέ

Ερώτηση 68
Τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόζονται:

 
Πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας.
 
Αποκλειστικά για στενόφυλλα ζιζάνια.
 
Αποκλειστικά για πλατύφυλλα ζιζάνια.
 
Μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας

Ερώτηση 69
Ποιος έχει την ευθύνη αν εντοπισθεί η χρήση παράνομου γεωργικού φαρμάκου;

 
Το κατάστημα ή αυτός που το πούλησε στον παραγωγό.
 
Η εταιρία ή το πρόσωπο που το πούλησε στο κατάστημα.
 
Ο παραγωγός.
 
Όλοι οι αναφερόμενοι στις άλλες επιλογές.

Ερώτηση 70
Κατά την εφαρμογή εκλεκτικών (καταπολεμούν συγκεκριμένα ζιζάνια και δεν βλάπτουν την καλλιέργεια) ζιζανιοκτόνων προσέχουμε ιδιαίτερα

 
Το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
 
Τη δόση εφαρμογής
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί
 
Το στάδιο ανάπτυξης του ζιζανίου

Ερώτηση 71
Ενέργειες μετά τη συγκομιδή (πχ όργωμα με αλέτρι με υνί σε ετήσιες καλλιέργειες, συλλογή καρπών πάνω στο δέντρο ή και κάτω στο έδαφος που είναι προσβεβλημένοι, κλάδεμα δέντρων και αφαίρεση με κάψιμο προσβεβλημένων μερών, ψεκασμός πριν το φούσκωμα των ματιών σε δέντρα με χαλκούχα ή με ορυκτέλαια-παραφινέλαια) …

 
Δεν μειώνουν ποτέ το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
 
Είναι χωρίς σημασία. Μόνο οι επεμβάσεις με φυτοπροσταστευτικά προϊόντα κατά την καλλιεργητική περίοδο μειώνουν τον αρχικό πληθυσμό ενός εχθρού, ασθένειας
 
Μπορούν να μειώνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
 
Αυξάνουν το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού ορισμένων εχθρών(που διαχειμάζουν στο έδαφος) και ασθενειών την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Ερώτηση 72
Η ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω στην καλλιέργειά μου:

 
Γράφει τον αριθμό έγκρισης και ως παραδείγματα, μερικές από τις καλλιέργειες όπου επιτρέπεται η χρήση του.
 
Αναγράφει μόνο τον αριθμό έγκρισης. Δεν γράφει τίποτε για την δράση του και τις καλλιέργειες, αφού αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι γεωπόνοι της κάθε περιοχής.
 
Αναγράφει αριθμό έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την καλλιέργειά μου.
 
Δεν αναγράφει αριθμό έγκρισης αλλά έχει δοκιμαστεί (ή έχουν γίνει πειράματα) στην περιοχή μου.

Ερώτηση 73
 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

 
Τα γεωργικά φάρμακα είναι καρκινογόνα.
 
Τα εντομοκτόνα είναι τα μόνα επικίνδυνα γεωργικά φάρμακα για τον άνθρωπο.
 
Η χρήση εγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του χρήστη, καταναλωτή και το περιβάλλον.
 
Τα γεωργικά φάρμακα που έχουν έγκριση είναι ακίνδυνα με όποιο τρόπο και να τα χειριστώ.

Ερώτηση 74
Ανησυχούμε για πιθανή δηλητηρίαση όταν κάποιος που έχει έρθει σε επαφή με γεωργικό φάρμακο:

 
Παρουσιάζει έστω ένα σύμπτωμα από τα αναφερόμενα στις άλλες απαντήσεις.
 
Έχει ζαλάδα, ή δύσπνοια, ή ανησυχία, ή τρέμουλο ή τάση για εμετό και ερεθισμό του δέρματος, ή φαγούρα, ή κοκκινίλες .
 
Έχει ζαλάδα, ή δύσπνοια, ή ανησυχία, ή τρέμουλο ή τάση για εμετό.
 
Έχει ερεθισμό του δέρματος, ή φαγούρα, ή κοκκινίλες.

Ερώτηση 75
Τα ακροφύσια των ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών:

 
Πρέπει να τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.
 
Επιτρέπεται να στάζουν μέχρι 30 δευτερόλεπτα μετά την παύση λειτουργίας του ψεκαστικού μηχανήματος.
 
Πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 ημέρες.
 
Μπορούν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού αν είναι βουλωμένα.

Ερώτηση 76
Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων

 
Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, της καλλιέργειας, της περιοχής, του χρόνου χρήσης και της δοσολογίας που χρησιμοποιήθηκε.
 
Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου, , και του χρόνου χρήσης,.
 
Αφορά την καταγραφή της καλλιέργειας όπου χρησιμοποιήθηκε.
 
Αφορά την καταγραφή της ονομασίας του γεωργικού φαρμάκου.

Ερώτηση 77
Η οξαλίδα (ζιζάνιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 
Για περιορισμό των εντόμων.
 
Για εδαφοκάλυψη και περιορισμό των ζιζανίων στην ελιά, στο αμπέλι και στα εσπεριδοειδή.
 
Για παραγωγή τσαγιού.
 
Σε τίποτα.

Ερώτηση 78
Διαβάζουμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου …

 
Πάντα πριν την εφαρμογή και τις ακολουθούμε πιστά.
 
Όταν αγοράζουμε το γεωργικό φάρμακο
 
Ποτέ.
 
Εφόσον δεν θυμόμαστε τη χρήση του.

Ερώτηση 79
Αναγκαίο είναι το πλύσιμο για:

 
Τη φόρμα μιας χρήσης.
 
Τη φόρμα πολλαπλών χρήσεων.
 
Τα αθλητικά παπούτσια.
 
Τη μάσκα μιας χρήσης

Ερώτηση 80
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής (ψεκασμός) φοράω:

 
Αθλητικά παπούτσια.
 
Πέδιλα.
 
Δερμάτινες μπότες.
 
Λαστιχένιες μπότες χωρίς εσωτερική επένδυση.

Ερώτηση 81
Η χρήση καυσόξυλων για ψήσιμο από ψεκασμένες καλλιέργειες (πχ. κληματίδες από κλάδεμα αμπελιού) επιτρέπεται μόνο όταν:

 
Έχει περάσει το χρονικό διάστημα της τελευταίας επέμβασης πριν την συγκομιδή.
 
Είναι χειμώνας.
 
Εάν δεν φυσάει αέρας.
 
Ποτέ.

Ερώτηση 82
Φυτά που βρίσκονται γειτονικά του κτήματος που γίνεται εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου:

 
Δεν κινδυνεύουν εκτός εάν ο ψεκασμός γίνεται με τουρμπίνες.
 
Δεν κινδυνεύουν παρά μόνο εάν εφαρμόζονται ζιζανιοκτόνα.
 
Δεν κινδυνεύουν όταν: εφαρμόζονται αφενός μεν καλές γεωργικές πρακτικές (ψεκασμός όταν δεν φυσάει δυνατός άνεμος κλπ) αλλά και οι οδηγίες της ετικέτας.
 
Δεν κινδυνεύουν, φτάνει να εφαρμόζονται όταν δε φυσάει.

Ερώτηση 83
Η διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών που έχουν ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα:

 
Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.
 
Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.
 
Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε αφού πέρασε χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
 
Επιτρέπεται αν δεν υπάρχουν φανερά ίχνη του γεωργικού φαρμάκου στο προϊόν που συγκομίζεται.

Ερώτηση 84
Κατά την εφαρμογή εκλεκτικών (καταπολεμούν συγκεκριμένα ζιζάνια και δεν βλάπτουν την καλλιέργεια) ζιζανιοκτόνων προσέχουμε ιδιαίτερα

 
Το στάδιο ανάπτυξης του ζιζανίου
 
Το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
 
Όλες οι άλλες απαντήσεις μαζί
 
Τη δόση εφαρμογής

Ερώτηση 85
Η απόρριψη των κενών συσκευασίας σε αρδευτικά κανάλια

 
Δεν τιμωρείται από την νομοθεσία.
 
Δεν επηρεάζει το περιβάλλον αν τα γεωργικά φάρμακα δεν είναι τοξικά
 
Δεν επηρεάζει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) που τυχόν βρίσκονται κοντά στην καλλιέργειά μου.
 
Ρυπαίνει τους υδάτινους πόρους (λίμνες, ποτάμια κλπ) και εν γένει το περιβάλλον.

Ερώτηση 86
Διασυστηματικό εντομοκτόνο είναι αυτό που…

 
Εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας για καταπολέμηση όλων των εντόμων που προσβάλλουν την καλλιέργεια.
 
Εφαρμόζεται μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας για καταπολέμηση όλων των εντόμων που προσβάλλουν την καλλιέργεια.
 
Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει τα έντομα που αναφέρονται στην ετικέτα του
 
Απορροφάται από τα φυτά και μπορεί να καταπολεμήσει ακόμη και τα έντομα που προσβάλλουν την επόμενη καλλιέργεια

Ερώτηση 87
Για να αποφύγω την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από ένα επιβλαβές έντομο:

 
Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με ίδιο τρόπο δράσης.
 
Χρησιμοποιώ εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 
Φροντίζω να εναλλάσσω εντομοκτόνα που είναι στην ίδια χημική ομάδα.
 
Χρησιμοποιώ το ίδιο εντομοκτόνο συνεχώς για μερικά χρόνια.

Ερώτηση 88
Σε ελαφρύ αμμώδες έδαφος, ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων και ρύπανσης των υπόγειων νερών είναι:

 
Μικρότερος από αυτόν σε βαρύ αργιλλώδες έδαφος.
 
Ίδιος με αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος.
 
Εξαρτάται από την χρονιά.
 
Μεγαλύτερος από αυτόν σε βαρύ αργιλώδες έδαφος.

Ερώτηση 89
Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται το κάπνισμα:

 
Εφόσον ο ψεκαστής φορά τα γάντια που αναφέρονται επί της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου.
 
Εφόσον είναι ηλεκτρονικό τσιγάρο.
 
Εφόσον τα τσιγάρα δεν έχουν βραχεί από το ψεκαστικό υγρό.
 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.

Ερώτηση 90
Οι κίνδυνοι για τους χειριστές των γεωργικών φαρμάκων, είναι μεγάλοι όταν:

 
Είναι καλοκαίρι, ή τα γεωργικά φάρμακα εφαρμόζονται σε θερμοκήπια.
 
Όταν ο χειριστής είναι κουρασμένος ή νηστικός.
 
Δεν εφαρμόζονται όλα όσα λέει η ετικέτα για τα μέτρα προστασίας.
 
Το γεωργικό φάρμακο δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας ή είναι ληγμένο.

Ερώτηση 91
Διαβάζουμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου …

 
Εφόσον δεν θυμόμαστε τη χρήση του.
 
Πάντα πριν την εφαρμογή και τις ακολουθούμε πιστά.
 
Ποτέ.
 
Όταν αγοράζουμε το γεωργικό φάρμακο

Ερώτηση 92
 Τι κάνουμε αν πιστεύουμε ότι ένα έντομο ή μια ασθένεια ή ένα ζιζάνιο δεν καταπολεμάται με τα εγκεκριμένα σκευάσματα;

 
Συμβουλεύομαι τους γεωπόνους.
 
Ψεκάζω ποιο συχνά από το χρονικό διάστημα που αναγράφει η ετικέτα.
 
Χρησιμοποιώ διπλάσια ή τριπλάσια δόση ενός γνωστού γεωργικού φαρμάκου.
 
Αναζητώ άλλα γεωργικά φάρμακα και πειραματίζομαι που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες.

Ερώτηση 93
Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται:

 
Σε καλά αεριζόμενο χώρο με στεγανό δάπεδο.
 
Μέσα στην αποθήκη των γεωργικών φαρμάκων.
 
Στο χώμα αλλά εκτός της καλλιέργειας.
 
Στο χώμα εντός της καλλιέργειας.

Ερώτηση 94
Η διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών που έχουν ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα:

 
Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε αφού πέρασε χρόνος ίσος με το διάστημα αναμονής προ της συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα.
 
Επιτρέπεται αν δεν υπάρχουν φανερά ίχνη του γεωργικού φαρμάκου στο προϊόν που συγκομίζεται.
 
Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.
 
Επιτρέπεται αν η συγκομιδή έγινε τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου.

Ερώτηση 95
Οι βραχίονες ψεκασμού στα ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλης καλλιέργειας

 
Απαγορεύεται να έχουν διαφορετική διατομή κατά το μήκος τους.
 
Κατασκευάζονται ώστε να ασφαλίζονται κατά τη μεταφορά και να ρυθμίζονται σε ύψος και κλίση κατά την εφαρμογή, μέσω κατάλληλων διατάξεων.
 
Δεν έχει σημασία σε τι ύψος βρίσκονται από την επιφάνεια-στόχο.
 
Πρέπει να είναι χαλαροί.

Ερώτηση 96
Από ποιον παίρνουμε πληροφορίες για το αν χρειάζεται και ποιο γεωργικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε;

 
Από τον παραγωγό που έχει καλύτερη παραγωγή στην περιοχή.
 
Από οποιοδήποτε υπάλληλο ενός καταστήματος γεωργικών εφοδίων.
 
Από το ιντερνετ.
 
Από γεωπόνο.

Ερώτηση 97
Ποιος από τους παρακάτω χώρους θεωρείται πιο κατάλληλος για αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

 
Κουτί που βρίσκεται πάνω στο τρακτέρ
 
Μία ανοιχτή αποθήκη στο χώρο δίπλα από το τρακτέρ για εύκολη πρόσβαση.
 
Δεν πρέπει να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος γιατί πάντα αγοράζονται οι ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ένα ψεκασμό.
 
Μια μεταλλική ντουλάπα που κλειδώνει κι αερίζεται σε ειδική χτιστή αποθήκη ή ειδική χτιστή αποθήκη που κλειδώνει κι αερίζεται.

Ερώτηση 98
Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων

 
Γίνεται από τον παραγωγό που χρησιμοποιεί τα γεωργικά φάρμακα.
 
Γίνεται από το Συνεταιρισμό που ανήκει ο παραγωγός που προμηθεύτηκε τα γεωργικά φάρμακα.
 
Γίνεται σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Γίνεται από το κατάστημα που διαθέτει τα γεωργικά φάρμακα ή από τον σύμβουλο

Ερώτηση 99
Η καλλιέργεια γειτονεύει με σχολείο. Ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα

 
Μόνο το καλοκαίρι που κλείνει το σχολείο.
 
Μόνο το Σαββατοκύριακο που κλείνει το σχολείο.
 
Μόνο εφόσον είναι παρών ο Διευθυντής του σχολείου.
 
Μόνο εφόσον τηρεί συγκεκριμένες αποστάσεις από το σχολείο αναλόγως της τοξικότητας του γεωργικού φαρμάκου.

Ερώτηση 100
Κατά το γέμισμα του ψεκαστικού βυτίου με το γεωργικό φάρμακο, ο παραγωγός:

 
Δεν χρειάζονται τα μέσα προσωπικής προστασίας αρκεί να μην χυθεί πάνω του το γεωργικό φάρμακο.
 
Φοράει τα μέσα προσωπικής προστασίας που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
 
Φοράει γυαλιά, μάσκα, γάντια, μπότες και φόρμα.
 
Δεν χρειάζονται τα μέσα προσωπικής προστασίας, όταν έχει πολύχρονη εμπειρία στους ψεκασμούς.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ >> ΕΔΩ

Επίσης παίξτε τουλάχιστον 3 φορές με το Demo: http://ppp-usercert.minagric.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

SUBSCRIBE & FOLLOW

Blog News: Μόλις αποκτήσαμε NEA Ειδησεογραφική Εφημερίδα με News Clips Πρώτης Γραμμής » ΕΔΩ

Blog News: Mπορείτε να γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας Naturalife, κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις, ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή » ΕΔΩ