Να αποκαλύψω ότι το παιχνίδι στο λάδι έχει αλλάξει, τα επόμενα χρόνια

Να αποκαλύψω ότι το "παιχνίδι" στο λάδι έχει αλλάξει, τα επόμενα χρόνια

Φωτογραφίες από τη δημοσίευση του Alexandros Karakasidis στην ομάδα "Farmers union.gr


Να αποκαλύψω ότι το "παιχνίδι" στο λάδι έχει αλλάξει, τα επόμενα χρόνια χώρες ΄πως Αυστραλία, ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τις μεσογειακές χώρες. 
Εφαρμόζουν μια τεχνική στο μεγάλωμα όπου βάζουν 670 ελαιόδεντρα ανα στρέμα!! (κατεβάζουν την απόδοση αλλά ανεβαίνει από τον αριθμό)!!
Μηχανές όπως τη φωτογραφία (κόστος 40.000$) και κόστος μαζέματος 50$ ο τόνος, αλλάζουν το παιχνίδι (κόστος μάζεμα με το χερι στις ΗΠΑ 500$ τόνος).
Οι καλλιέργειες πια δεν χρειάζονται γεωπόνους, μηχανικούς θα χρειάζονται.... σε συνεργασία με γεωπόνους

ΣΧΟΛΙΑ FACEBOOK